गुरुवार सभा: दि. २५ जुलै २०१९ विषय: ‘अनुच्छेद ३७० व ३५ अ : वास्तव आणि उपाय’ वक्ते: अॅड. उदय वारुंजीकर, स्थान: रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, १७ चंचल स्मृती, वडाळा, मुंबई. सायंकाळी ०६.३० वा.

Wadala, Mumbai Attachment