सामाजिक संस्थांसाठी सी.एस.आर. कार्यशाळा दि. २-३ जून, २०१८ रोजी भाईंदर येथील ज्ञान-नैपुण्य केंद्रात आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेतील काही क्षणचित्रे...

सामाजिक संस्थांसाठी सी.एस.आर. कार्यशाळा दि. २-३ जून, २०१८ रोजी भाईंदर येथील ज्ञान-नैपुण्य केंद्रात आयोजित झाली या कार्यशाळेतील काही क्षणचित्रे...

Bhayander, Uttan