गुरुवार सभा या उपक्रमांतर्गत गुरुवार, दि. २३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी 'सकारात्मक दृष्टीकोनातून जीवन समृध्दी' या विषयावर विजय जोशी यांनी मार्गदर्शन केले.

Wadala, Dadar