नेतृत्व विकास कार्यशाळा

More Images

गुरुवार सभा, दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ विषय: "राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एन.आर.सी.) एक वास्तव", वक्ते: माधव भांडारी

More Images

शालेय ग्रंथपाल / साहाय्यक ग्रंथपाल क्षमता विकास कार्यशाळा दि. २०-२१ ऑक्टोबर, २०१८

More Images

शालेय ग्रंथपाल संपन्नता - कार्यशाळा

More Images

सार्वजनिक ग्रंथालयातील पदाधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा दि. २८-२९ जुलै, २०१८

More Images

Arya Chanakya Essay Competition - 22nd June 2018 to 30th June 2018

More Images

सामाजिक संस्थांसाठी सी.एस.आर. कार्यशाळा दि. २-३ जून, २०१८ रोजी भाईंदर येथील ज्ञान-नैपुण्य केंद्रात आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेतील काही क्षणचित्रे...

More Images

सामाजिक संस्थांसाठी सी.एस.आर. कार्यशाळा दि. २-३ जून, २०१८

More Images

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने हिंदुत्व अध्ययन (परिचय) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम दि. ९-१०-११ मार्च, २०१८ रोजी भाईंदर येथील ज्ञान-नैपुण्य केंद्रात संपन्न झाला या अभ्यासक्रमातील काही क्षणचित्रे...

More Images

National Seminar on ONE NATION - ONE ELECTION

More Images