शनिवार, दि. २२ व रविवार, दि. २३ जुलै २०१७ रोजी अशासकीय सेवाभावी सामाजिक संस्थांसाठी कार्यशाळा.