गुरुवार सभा या उपक्रमांतर्गत गुरुवार, दि. २९ जून, २०१७ रोजी ‘हिंदू’ या विषयावर डॉ. शिरीष गोपाळ देशपांडे यांनी मार्गदर्शन केले.